Privacyverklaring

  • Baren& zo gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen.
  • Baren& zo deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is.
  • Baren& zo bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens.
  • Baren& zo houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden.
  • Baren&  zo vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is.
  • Baren& zo informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens.
  • Baren& zo informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens.
  • Baren& zo informeert patiënten indien Baren& zo bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

 

DEVENTER - Team verloskundigenpraktijk Baren & Zo aan de Ceintuurbaan 199 in Deventer. Vlnr: Mirjam Papendrecht, Martine van Zetten, Ingrid Kiezebrink, marlies Koers en Annemieke Smits. Foto Frans Nikkels FN20180221

DEVENTER – Team verloskundigenpraktijk Baren & Zo aan de Ceintuurbaan 199 in Deventer. Vlnr: Mirjam Papendrecht, Martine van Zetten, Ingrid Kiezebrink, Marlies Koers en Annemieke Smits.