Deventer, 28 maart 2020

Update Corona pandemie IGO Salland    

Beste zwangere,

Er is op dit moment geen enkel probleem  met de capaciteit van geboortezorg in onze regio. Als je gaat bevallen zijn alle faciliteiten normaal beschikbaar op dit moment.  Wel zijn de maatregelen om besmetting te voorkomen opnieuw aangescherpt door de regering deze week. Het is nog belangrijker om het aantal contacten tot een minimum te beperken en daarom zijn de volgende extra maatregelen genomen:

Voor alle zwangeren:

Het bloedprikken is voor alle zwangeren tot een minimum beperkt:

 • Altijd aan het begin van de zwangerschap
 • Meestal tussen 27 en 30 weken
 • Het testen op zwangerschapssuiker wordt 4 weken uitgesteld naar 28 weken en het aantal zwangeren waar we het bij testen is sterk beperkt.
 • We testen alleen nog als je symptomen van zwangerschapssuiker hebt of als je in het verleden zwangerschapssuiker hebt gehad.  
 • Verder zullen we steeds bij elke indicatie voor bloedprikken afwegen hoe belangrijk het is. Natuurlijk verliezen we veiligheid hierbij niet uit het oog!

Echoscopie in de zwangerschap:

In de zwangerschap zullen alleen de strikt noodzakelijke echo’s worden uitgevoerd. Dit betekent dat er medische indicatie moet zijn voor het maken van een echo. Deze zal door je eigen verloskundige worden verstrekt indien noodzakelijk. Dit geldt voor echo’s bij de echocentra zoals Fetura maar ook voor echo’s in de eigen verloskundigenpraktijken.

Voor zwangeren die naar het Deventer Ziekenhuis moeten voor een controle:

We laten je alleen komen als het strikt noodzakelijk is. Je wordt van tevoren gebeld. We raden je aan voor je bezoek de website van het DZ te raadplegen: klik hier. Er zijn veel voorzorgsmaatregelen genomen om besmetting te voorkomen.

Gehoorscreening en hielprik :

De gehoorscreening in de kraamweek wordt uitgesteld naar een later tijdstip. De hielprik gaat wel gewoon door. Meer informatie vind je hier.

De kraamperiode:

Kraambezoek is normaal gesproken onderdeel van de kraamweek. De situatie nu is verre van normaal. Als de kraamverzorgster aanwezig is vragen wij jullie geen kraamvisite te ontvangen.

 • Ons advies is om kraamvisite voorlopig helemaal niet te laten komen, dus ook niet als de kraamverzorgende weg is. Dat is niet leuk, maar wel veiliger.
 • Voor jou, je kindje en onze medewerker. We verwachten dat iedereen hier begrip voor heeft en dit advies opvolgt.

Wat als je zelf ziek bent in de kraamweek?

Als je kraamzorg nodig hebt, bijvoorbeeld bij ontslag uit het ziekenhuis, informeren wij telefonisch uitgebreid naar jullie gezondheid.  Als jij (of een van je gezinsleden) besmet bent met het coronavirus of klachten hebt die wijzen op een besmetting, dan levert Naviva aangepaste kraamzorg. De kraamverzorgende verleent dagelijkse kortdurende zorg (2 – 3 uur) bij jou thuis. Ze draagt daarbij de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen, een mondmasker, spatbril en schort. De korte zorg thuis wordt gecombineerd met Zorg Op Afstand.

 • Zorg Op Afstand: Als jij of een van je huisgenoten besmet (of verdacht) is, dan leveren wij zorg met persoonlijke beschermingsmiddelen. De fysieke zorg vullen we in dat geval aan met Zorg Op Afstand.  Zorg Op Afstand is een compleet pakket aan digitale voorlichting, instructies en zorgregistratie. Op afgesproken tijdstippen heeft de kraamverzorgende contact met jou via beeldbellen. Met zo’n videoconsult kan ze vragen beantwoorden, adviezen geven en live meekijken met bijvoorbeeld een voeding. Dit beeldbellen gaat met een beveiligde verbinding: jouw privacy is gegarandeerd.
 • Klachten tijdens de kraamweek: Mochten klachten zich tijdens de kraamweek ontwikkelen, dan bespreek je dit met je kraamverzorgende en verloskundige. Ook dan bekijken we hoe we de kraamzorg op een veilige manier kunnen voortzetten.

Meer informatie:

We snappen dat deze periode in je zwangerschap ook kan zorgen voor veel vragen. De meest gestelde vragen vind je hier beantwoord. Zijn je vragen hier niet mee beantwoord of heb je vragen specifiek voor deze regio of je eigen zorgverlener? Neem dan per telefoon of mail contact met je verloskundige of gynaecoloog op.

                                                   

Vriendelijke groet,

Namens het hele team van verloskundigen (VCDO), echoscopisten, kraamverzorgenden, verpleegkundigen, gynaecologen en het Deventer Ziekenhuis

IGO Geboortezorg Salland


Ook interessant:

 • Lees ook de brief namens Geboortezorg Salland van 14 maart 2020, dit is update nummer 4.
 • Lees de corona-update van 19 maart, dat is brief 5.
 • Bekijk onze 5 tips om je ontspannen te blijven voelen tijdens de coronacrisis
 • Krijg je angstige of onrustige gevoelens nu je bijna moet bevallen en je niet weet wat de komende periode gaat brengen? Meld je aan voor de online editie van ‘Fear of Childbirth (FOC)’ van Martine Wagemans.